Tổng hợp đơn hàng đi đài loan cho nam – Đài loan –  Cơ khí, CNC, Hàn – Cơ khí CNC Hồng Thành – Đài trung, thời hạn 3 năm . Tuyển 3 nữ chưa đi qua đài loan , 20-30 tuổi , cao 155 trở lên . Chủ yếu làm mài dũa cơ khí , […]

12/01/2017 Quản Trị

Xem thêm →