TIN TỨC MỚI

tin tức đơn hàng mới nhất

Everyday-is-Margarita-Day

Nhật Bản đang là một trong những thị trường tiếp nhận tốt nhất đối với lao động Việt Nam, phần lớn đối tượng người lao động tham gia là lao động phổ thông, nghèo khó, nhận thức còn hạn chế. Chính vì sự thiếu hiểu biết về chương trình nên rất dễ dẫn đến những […]

26/09/2018 Quản Trị

Xem thêm →