Chương trình cao đẳng cộng đồng là lựa chọn tốt ưu nhất và tiết kiệm nhất cho du học sinh Việt Nam. Tại Mỹ, gần 50% cử nhân tốt nghiệp từ chương trình cao đẳng cộng đồng. Vì sao sinh viên Việt Nam hay chọn các trường Cao đẳng cộng đồng tại Mỹ Các bạn […]

04/07/2016 Quản Trị

Xem thêm →